BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN KAFKAS SİYASETİ VE SARIKAMIŞ HAREKÂTI

Author:

Year-Number: 2015- 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 506-520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sarıkamış harekâtı, Osmanlı Devleti’nin Almanya ile kurduğu siyasi ve askerî müttefikliğin doğal bir sonucudur. Bu harekâtı uygulayan Osmanlı Üçüncü Ordusudur. Bu ordu, 9, 10 ve 11’inci Kolordular ve 2’nci Süvari Tümeninden oluşmaktadır. 3’üncü Ordu karargâhı ve 9’uncu Kolordu Erzurum kalesinde, 9’uncu Kolordu Elazığ kalesinde, 10’uncu Kolordu ise Sivas’ta tahkim edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin 1877–1878 Osmanlı Rus Harbinde kaybetmiş olduğu toprakları geri almak ve Orta Asya’da esaret altında yaşayan Türkler ile temas sağlamak maksadıyla giriştiği Kafkas Cephesinin en önemli bölümü Sarıkamış Harekâtıdır. Sarıkamış harekâtı sonucunda Türk ordusu oldukça büyük kayıplar vermiştir. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yaşadığı ilk büyük hezimet olarak tanımlanabilecek harekâttan çıkarılabilecek önemli dersler bulunmaktadır. Bu makale ile Sarıkamış Harekâtının genel karakteristik özellikleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Sarıkamış operation is a natural consequence of the political and military alliance which was established by Ottoman Empire with the Germany. The Ottoman Third Army implements this operation. This army consists of 9, 10, 11th Corps and the 2nd Cavalry Division. 3rd Army and 9 Corps headquarters were arbitration in the Erzurum Castle, 9th Corps in Elazığ Castle and 10th Corps in Sivas. In First World War, Sarıkamış operation is the most important part of the Caucasian Front in which the Ottoman Empire tried to take back the ottoman territory that had been lost in the Russian War, 1877-1878 and maintained contact with the Turks living in captivity in Central Asia. As a result of Sarıkamıs operation, The Turkish military gave serious losses. There are important lessons to be drawn where operations can be defined as the first major defeat of the Ottoman Empire in the First World War. This article has tried to focus on the general characteristics of Sarıkamıs Operation.

Keywords