TÜRK FIKRA TİPLERİNDEN ‘PALULU TİPİ’ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2015- 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk halk edebiyatı
Number of pages: 440-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fıkra, kısa ve öz bir anlatıma sahip bir düşünceyi veya toplumdaki bir yanlışı ortaya çıkarmayı hedefleyen, ironi yüklü dille iletisini sunan halk anlatılarıdır. Halk edebiyatı kültürü içinde dilden dile aktarılarak yayılan fıkralarda her toplum kendi mührünü fıkraya vurarak onun yeniden doğmasını sağlar. Toplumlar, kendi kültürünü kendine özgü bir anlatım tarzıyla bölgenin değerlerini, dünyaya bakışını fıkraya giydirerek onları toplumun aynası durumuna getirirler. Fıkra, yaşanılan toplumun birçok özelliğini içinde barındırır. Her toplumda belirli tipler toplumun yansıtıcı durumunda olmuştur. Toplumda öne çıkan bu tipler fıkra tiplerinin doğmasına hâsıl olup toplum içinde yaşamayı da sürdürmektedir. Bu tipler belli bir ulusu temsil edebildiği gibi dar bir alanda kalıp mahalli tipleri de yansıtabilir. Mahalli fıkralarda belirli tipler öne çıkabildiği gibi bazen sadece bölge adının yer aldığı görülmektedir. Biz bu çalışmamızda, Palu bölgesinde hayat bulmuş, Palulu tipi üzerinde durara

Keywords

Abstract

Paragraph which has short and essence expression an idea or aiming to bring to light fault of society and reporting with ironical is folk narrations. paragraph that is overspreaded orally in folk literatüre culture are provided to be regenerated marking society’s impress to paragraph. Societies call up society mirror which has their culture with their speech style, area’s worths, world view wearing paragraph. Paragraph includes in lots of society characteristics. Specific types reflect on sociesy’s worth. Coming into prominence in society types have been living in society being birth new type. This types can represent both whole nation and local type. There are only local name such as can be highlighted in local paragraph. We try to draw essence lines of the type in lived Palu on Palu type.

Keywords