AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET DÜZEYİ

Author:

Year-Number: 2015- 9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler - Halkla İlişkiler
Number of pages: 427-439
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin ölçülmesi kalite değerlendirmesinde ve sürekli iyileştirmede yol gösterici olması bakımından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran ayaktan hastaların hasta tatmin düzeyinin ölçülmesi, buradan hareketle hasta tatminini etkileyen faktörlerin irdelenmesi ve öneri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Veri toplamada; hastanemizin mevcut şartları göz önünde bulundurularak ve hasta memnuniyeti çalışmalarında kabul görmüş ölçeklerden faydalanılarak ayaktan hastalara özel hazırlanmış soru tipleri kullanılmıştır. Sonuçta toplam 2.000 anket verisi bilgisayarda SPSS 20 paket programları yardımı ile değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Ayaktan hasta anketlerinden elde ettiğimiz sonuçlara göre; anketimize katılan hasta ve hasta yakınlarının yaklaşık %37’sı 36-50 yaş, %13’ü 17-35 yaş, %35’i 51-64 yaş, %15’i ise 65 yaş ve üstü yaş gruplarına aittir. Cinsiyet olarak ise %56 erkek , %44 kadın yanıtlayıcı anke

Keywords

Abstract

To measure the patient satisfaction, with regard to quality assessment and to guide at the continual amendment, fairly reserves a important place in the health services. The goal of this research is to measure patient satisfaction of outpatients of applied to Akdeniz University Hospital, to scrutinize affecting factors to patient satisfaction and to improve suggestions. Prepared specific questions was used for outpatient, as keep in view actual circumstances of our hospital and as profit by accepted criterions of other patient satisfaction studies, at the data collection. At the end, total 2000 survey datas was appreciated and analyzed by SPSS-20 computer programs. In accordance with obtained results of outpatient surveys, %37 of participant who patients and their nears, are between 36-50 years old, %13 of participants are between 17-35 years old, %35 of participants are between 51-64 years old and %10 of participiants are 65 years old and up. As sexuality, %56 of participants are ma

Keywords