2002-2014 DÖNEMİ İÇİN FARKLI BİR HÜKÜMET SİSTEMİ TANIMLAMASI: TÜRKİYE’DE BAŞBAKANLIK HÜKÜMETİ

Author:

Number of pages: 363-384
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Klasik örneğini tarihsel olarak İngiliz siyasal sisteminde bulan başbakanlık, parlamenter sistemlere özgü bir kurumdur. Bakanlar kurulunun başkanı olan başbakanın diğer kurul üyeleri karşısındaki durumuna bakıldığında “primus inter pares (eşitler arasında birinci)” kavramı ile ifade edilemeyecek bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Sartori, başbakanın bakanlar kurulu içerisindeki bu durumuna “eşitsizler üzerinde birinci” kavramıyla açıklık getirmektedir. Başbakanın yürütme içerisindeki egemenliğine paralel olarak partisi aracılığıyla yasamaya da egemen hale gelmesi başbakanın siyasal sistem içindeki gücünde büyük bir artışa yol açmakta ve sistem “başbakanlık hükümeti” gibi yeni bir deyimle tanımlanmaktadır. Bu makalede 1982 Anayasası ile “yürütmenin güçlenmesi”ne yapılan vurgu temelinde “Türkiye’de ‘başbakanlık hükümeti’ ile ifade edilebilecek bir örnek gösterilebilir mi?” sorusundan hareket edilmiştir. Makalenin amacı, 2002 yılı sonrasında ortaya çıkan güçlü hükümet yapısı ve başbakanın

Keywords

Abstract

The prime ministry is the institution that is special to parliamentary system and it is originated from the classical example of English political system. Compare to the other members of the cabinet, it is seen that the prime minister, head of the cabinet, cannot be defined as “primus inter pares” which means the first among equals. Sartori, defines the situation of the prime minister within the cabinet as the “first above unequals”. The prime minister become more dominant as it controls the legislative power through its party corresponding to the prime minister’s hegemony over the executive forces. This system is defined as “prime ministerial government”. The purpose of this article is to examine the strong government structure that emerged after 2002 and the prime minister’s strong position in the context of “prime ministerial government”.

Keywords