BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 334-341
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Belediyeler, halka en yakın kamu kuruluşlarıdır. Bunun için belediyeler; halka dönük hizmet anlayışını benimseyerek, halk ile her zaman iç içe olmak zorundadırlar. Başarılı belediyeciliğin temelinde; halkına daima yakın olan, onlardan güven, sevgi ve destek gören belediye kurumu yatmaktadır. Halkla ilişkiler; hedef kitle ile belediye arasındaki köprü görevini görmektedir. Halkla ilişkiler; var olan, yanlış algılanan ya da anlaşılamayan sorunları saptayarak, oluşan karmaşık yapıyı ortadan kaldırmaktadır. Belediyelerin imajlarının, halk tarafından olumlu algılanması; iyi yürütülen halkla ilişkiler uygulamaları ile mümkündür. Halktan kopuk yerel yönetimlerin başarılı olmaları ve sürekliliklerini sağlamaları olanaksızdır. Belediyelerin, hizmet sundukları halkın beklenti ve isteklerinin neler olduğunu öğrenmeleri ve edindikleri bilgilere göre hizmet politikalarını şekillendirmeleri gerekmektedir. Belediyelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve hedef kitle tarafından desteklenmeleri halk

Keywords

Abstract

Municipalities are the closest public institutions public.Municipalities to do so; By adopting the concept of public-facing services, people always have to be nested. The basis of successful municipality; people always close, trust them, lies the municipal corporation who love and support. Public relations; the audience sees the bridge between municipalities.Public relations, there is, by identifying problems that can not be understood or perceived wrong, eliminating complex structure formed. Municipalities, ensure that it is possible to positively perceived by people with a well-executed public relations practices. And ensure the continuity of local governments succeed Detached from the public is not possible. Municipalities; they serve the people's expectations and desire to learn what happened, and according information they need to learn shaping service policies. Municipalities can survive and are not supported by the target audience is directly related to the performance they s

Keywords