SANATIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNCELENEREK SANAT ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author:

Number of pages: 134-141
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Sanat sanatçının dış ve iç dünyasının birlikte maddeye yansıması ile ortaya çıkan ürünler bütünüdür. Sanat eseri, sanatçının belli fikirlerinin sevinç, hüzün, heyecan gibi belli duygularını dışa vurması ile ortaya çıkar. Sanat eserleri sanatçının kendi kişiliğini yansıtmasının yanı sıra o dönemin özelliklerini de ortaya koyar. Sanatı anlamak için sanatın temel bileşenlerini nitelik ve niceliklerine göre ayırt edebilmek, tanımlamak dahası çözümlemek gerekir. Sanat alanında yaşanan değerler karmaşası, sanat eleştirisinin doğru yapılabilmesi sanatın diğer alanlar ile olan ilişkisini de bilmek gereğini ortaya koymaktadır. Sanat eleştirisini yapabilmenin temelinde sanat, mitoloji ve ikonografik inceleme, estetik, eleştiri, sanat eleştirisini bilmenin yanı sıra bilimsel sanat eleştirisi nasıl olur incelemek gerekmektedir. Bu araştırma ile sanatın temel bileşenlerine kısaca değinilirken sanata eleştirisinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmıştır. Araştırmanın alan yazında sanat eleştirisi ya

Keywords

Abstract

Arts is a whole of products by reflecting the inner and outer world of the artist to the object. Arts presents itself by coming over the emotions such as joy, excitement, grief of arts and the artist. The arts products , in addition to reflecting the i

Keywords