ŞEHİR MARKALAŞMASINDA PAZARLAMANIN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 323-333
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Günümüz dünyasında şehirler, ekonomik aktörler olarak giderek artan bir öneme sahiptir. Rekabetin ülkelerden ziyade artık şehirler arasında gerçekleştiği çağımızda, pazarlama stratejisi kullanarak kentlerini ön plana çıkarmak, ülkelerin rekabetçi gücünün arttırılması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle şehirler de kaynaklarını daha etkili kullanmak, yaşanabilir mekânlar yaratmak, cazibe merkezi haline dönüştürebilmek amacıyla pazarlamayı kullanmaktadırlar. Yapılan bu araştırmanın amacını şehirlerin turizm açısından pazarlanmasının öneminin incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, şehir pazarlamasının önemi ve şehir pazarlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, şehirlerin markalaşması için gerekli olan pazarlama çabaları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, şehirlerin şehir pazarlaması açısından eksiklikleri ortaya konularak yapılması gerekenlere yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In today’s world, cities have increasingly important value as economic actors. In our ages which competition between cities rather than countries, showing cities up marketing strategies is crucial to improve the competitiveness of countries. For this reason, more effective use of resources in the cities, creating livable spaces, in order to make it into the center of attraction marketing use. The purpose of this study is to determine the importance of city marketing for tourism. It consists of three parts. In part one, the importance of city marketing and focused on the elements to be considered in the marketing of the city. In part two, about marketing efforts that are required for the branding of cities is provided. In part three, making putting out the shortcomings in terms of city marketing of recommendations were made for the needs of the city.

Keywords