OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM AYAZ PAŞA CAMİ

Author:

Number of pages: 315-322
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Erzurum ili konumu itibariyle Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası olarak tarihi süreçte önemini her dönem korumuştur. Doğudan ve batıdan genişlemelere bir istinat görevi yapan şehre Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Beylerbeyi unvanı verilmesiyle siyasi önemi de artmış ve buna paralel olarak şehrin mimarisinde de gelişmeler yaşanmıştır. Erzurum Osmanlı dönemine ait çok sayıda cami mimarisine ve bu mimari şekle bağlı kubbe, mihrap, minber, vaiz kürsüsü gibi ana unsurlarında değişik formlara sahiptir. Bu çalışmada Erzurum’da Osmanlı dönemine ait Ayaz Paşa camisinin mimari unsurları, süslemeleri ve özellikleri incelenerek görsellerle sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Turkey's Erzurum Province in the due to its location between Europe and Asia as an important transit point in the historical process has maintained the importance of each term. East and west of the city, acting as a support to the expansion of the Ottoman Sultan Suleiman the Magnificent by the Beylerbeyi given the title by the increased political importance and, in parallel developments have taken place in the city's architecture. Erzurum many mosques of the Ottoman era architecture and the architectural shape of the dome connected to the mihrab, minbar, the pulpit as the main elements have different forms. In this study, Ayaz Pasha, the Ottoman-era mosque in Erzurum elements of the architecture, decorations and features examined are presented with visuals.

Keywords