YÖRESEL DOKUMALARI GÜNCEL TASARIMLARDA YORUMLAMAK “KARGI BEZİ ÖRNEĞİ”

Author:

Number of pages: 125-133
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Küreselleşme süreci içinde kitle iletişim araçlarının hız kazandırdığı tüketim alışkanlıkları, kitle kültürü ve tekdüze yaşam tarzları, ulusal kültürlerin zayıflamasına, dolayısıyla kültürel değerlerin yozlaşmasına veya kaybolmasına yol açmıştır. Giyim kuşam ürünleri ve onları oluşturan dokumalar, üretim şekli, tekniği, malzemesi, renk ve deseniyle anlam kazandırılmış özelliği ile maddi kültür değerleri arasında yer almaktadır. Kültürümüzü yansıtan bu değerlerin korunması, yaşatılması ve öz değerlerini yitirmeden gelecek kuşaklara aktarılması için modern yaşam içinde kullanılabilir özellik kazandırılması önem taşımaktadır. Modanın egemenliği altında kaybolmaya yüz tutan yöresel dokumaları, günün trendleri doğrultusunda güncel giysilerde yorumlayarak gün ışığına çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın amaçlandığı bu çalışmada; Çorum ili ve çevresinde el tezgâhlarında dokunan kargı bezi ile güncel tasarımlar hazırlanarak, kültürel öğelerin kullanımının tasarımlara özgünlük kazandırabil

Keywords

Abstract

Consumption habits, mass culture and stereotypes lifestyles which have been fostered by mass communication tools during the globalization process brought about the decline of national cultures and degeneration of cultural values. Clothing materials are one of the parts of the material cultural values with their designs, modes of production, techniques, materials, colours and motifs. It is of great importance to protect these values in order to protect and maintain them reflecting our culture and to convey them to the next generations. The aim of this study is to bring light to the traditional motifs which are on the edge of disappearance because of the dominance of fashion and to transfer these motifs to the next generations. During the study designs with the ‘’Kargı’’ cloth (a cloth special to Çorum) which is woven in Çorum and neighbouring cities were prepared. In both symbolic and functional terms, the study attempts to explain the authenticity which can be reached by the use of c

Keywords