NAHÇIVANIN DİNİ MİMARLIK ANITLARI, CAMİİ VE CUMA MESCİDİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Mimarlık
Number of pages: 593-600
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinin biçimlendiği dönemlerden başlayarak, her bir yeni oluşan dine ait ibadet yerleri örneğini, gök cisimlerine inanıldığı, tetomizim, animizim gibi ilgili tapınaklar, ateşperestlik dini ile ilgili Ateşgâhlar, Hıristiyan dini ile alakalı kiliseler inşa edildiği gibi, İslam dininin de özellikleriyle ilgili ibadethaneleri de bulunmaktadır. Işlevlerine ve değerine göre İslam ibadethaneleri, dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar Camii, Cuma Mescidi ve en basitini ise, mahalle ve köy camileri oluşturmaktadır. İslam ülkelerinde camiler, sadece ibadet etme, dini törenler yapmak için inşa edilmemişlerdir. Camii çok fonksiyonlu binalardır. Onun kapsamında düzenlenen etkinlikler, müslümanlar arasında iletişimi, birliği güçlendirmeye hizmet etmektedir. İslam dininin bir avantajı da, tek dini esastan gelen ve genellikle birlik içerisinde hiç bir halk ayrımı yapılmamaktadır. Türk dehası mimari binalarının inşası, gelişimi, evrimi sürecinde sözünü söylemiş ve bu süreçte, kendini döneminin dini

Keywords

Abstract

Starting from the period in which religion formed, each newly formed religion of places of worship, for example, it is believed the heavenly bodies, bodies, like tetomiz temple on, Ateshgah of related ateşperestlik religion and churches as built-related Christian religion, there are also places of worship of the properties of the religion of Islam. According to the functions and values of the Islamic places of worship, are

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics