MEŞRUTİYET DÖNEMİ TARİH EĞİTİMİNİN AMAÇLARI VE YÖNTEMLER, KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER HAKKINDA BİR İNCELEME-TEDRÎSÂT MECMÛASI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : TARİH EĞİTİMİ
Number of pages: 583-592
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim-öğretim hayatı, topluma yön verirken aynı zamanda içinde bulunduğu toplum tarafından şekillenmektedir. Bununla birlikte eğitim-toplum ilişkisinde değişim ve etkileşim sürecinin amacı, geleceğin bireylerini yetiştirmeyi hedeflemektir. Meşrûtiyet dönemi eğitim hayatı, yönetici ve aydınların amaçladıkları insan yetiştirme hedeflerini yansıtmaktadır. Özellikle Meşrûtiyet döneminde yayın hayatına başlayan “Tedrîsât Mecmûası” dergisinde eğitim hayatımızın amaçlarının neler olduğu açıkça görülmektedir. Bu çalışmada özellikle ilk mektep talebeleri için hazırlanan “İstanbul Nasıl Fethedildi”, “Hacı İlbeği”, “Niğbolu Muharebesi”, “Kosova Muharebesi”, “Cem”, “İkinci Sultan Osman”, “Silah Müzesi” ve “Rumeli’nin İlk Fâtihleri” adlı ders numuneleri ve yazılan makaleler incelenmiştir. Böylece Meşrutiyet döneminde ideal vatandaş yetiştirme vizyonu ile doğrudan alakalı olan tarih eğitiminin amacı ve tarih derslerinin içerikleri hakkında önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak tarih ders

Keywords

Abstract

Academic life which is formed with the community at the same time it is shaped by the society in which life. However, in relationship education-community the purpose of the process of change and interaction, is to goal i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics