BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE KOPYALAMA

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Teknoloji Ve Sanat
Number of pages: 548-572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağımız bilgisayar teknolojileri, üç boyutlu sanat için dijital sanat altında ele alınabilecek yeni imkanları yaratmıştır. Bu yaratılar için bilgisayarlar, üç boyut atölyesi haline gelmiş, bu gelişmeler, bir yandan alıcının konumunu değiştirirken, estetik bilimi açısından bazı yeni soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üç boyutlu dijital tasarımlar, bilgisayar yazılımları ve donanımları meydana getirmektedir. Yazılımları, bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme ve sergileme, donanımları ise, üç boyutlu tarama ve çıkış alma işlemleri oluşturmaktadır. Dijital ortamda heykel, üç boyutlu heykel tasarımı, modelleme ve gerçek malzemeye uygulama, heykel sanatının zengin geçmişine rağmen, günümüzün sanatının da yaşananmakta olan gerçek bir olgusudur. Dijital ortamın ve bilgisayar destekli teknolojilerin sağladığı olanaklar sayesinde, sanayide başarılı uygulamalar gerçekleştirilmiş olsa da, dijital ortamın heykel sanatına sunacağı olanakların deneyimlenmesi, tasarımcıların bu alana yo

Keywords

Abstract

In our age of computer technology for digital art can be dealt with under the three-dimensional art has created new opportunities. Computers for these creations, has become a three-dimensional workshop, these developments, while changing the position of the receiver on the one hand, in terms of aesthetics has led to the emergence of some new questions. Three-dimensional digital designs, constitute computer software and hardware. Software, creating the three-dimensional computer modeling and display, and the hardware, three-dimensional scanning and output transactions. Digitally sculpt three-dimensional sculptural design, modeling and real-material applications, despite the rich history of sculpture is a real phenomenon, which also experienced the art of today. Thanks to the opportunities offered by digital media and computer-aided technology, although applications have been carried out successfully in the industry, the experience will offer the possibility to digital media the sculptu

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics