ÇEVRESEL İNOVASYON VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDEKİ UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Turizm İşletmeciliği
Number of pages: 511-530
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektöründeki arayışlar müşteri memnuniyeti ve talebinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile çalışan memnuniyetinin artırılması gibi konulara odaklanmıştır. Bu odaklanma sonucunda inovasyon yapmak, işletmeler için gereklilik haline gelmiştir. Hatta küresel ekonomi açısından, işletmelerin inovatif çalışmalar yapması bazı alanlar için zorunluluk halini almıştır. İnovasyon, bir fikrin veya bilginin ekonomik ve sosyal fayda yaratacak biçimde kullanılmasıdır. Literatürde sıklıkla görülen ürün, pazarlama ve süreç inovasyonun yanı sıra kalkınmanın çevre üzerindeki etkisinin azaltılması, enerji de dahil, doğal kaynakların verimli ve sorumlu kullanımını sağlamayı hedefleyen çevresel inovasyon da önem kazanmaya başlamıştır. Çalışmada, inovasyon kavramını açıklamak, İstanbul'da bulunan 5 yıldızlı konaklama işletmeleri üzerinde bir araştırma yaparak turizm işletmelerinin çevresel inovasyona eğilimleri ve çevresel inovasyon uygulamalarını belirlemek amaçlanmıştır. İstanbul i

Keywords

Abstract

Searches of tourism sector has focused on issues such as increasing customer demand, custumor satisfaction, improving the quality of services and improving satisfaction of staffs. Result of this focus, innovation has become a necessity for businesses. Even in terms of the global economy, enterprises have the obligation to do innovative applications. Innovation is an idea or information used in a way that will create economic and social benefits. In literature, product, marketing and process innovations is often encountered. Environmental innovation began to gain importance. Environmental innovation, reducing the impact of development upon the environment, energy, including the use of natural resources aims to provide an efficient and responsible. This study is intended to explain the concept of innovation and identify environmental innovation applications with research on 5-star accommodation enterprises at Istanbul. This research was carried out on the managers of 5-star accommo

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics