BADIOU: AŞKIN YENİDEN İCADI

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 436-444
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aşk, Fransız filozof Alain Badiou için önemli kavramlardan biridir. Aşkı felsefe yapmanın koşulu olarak gören Badiou’ya göre, felsefe onunla ilgilenen kişiden bilgin, sanatçı, militan ve âşık olmasını bekler. Oysa günümüzde aşk sekteye uğramış ve adeta itibarını kaybetmiştir. Badiou’nun bu sebeple asıl amacı aşkın kaybettiği itibarı yeniden ortaya çıkartıp hakkını vermektir. Badiou aşkın yaşamımız içinde bu kadar önemli olmasını görmezden gelen felsefeye, sanata, edebiyata, siyasete, bilime karşı çıkar. Ona göre aşk her karşılaşmada dünyanın gerçekliğini ortaya çıkardığı için aşktan vazgeçmek ya da artık aşka inanamamak gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Aşkın öznel bir güç olduğunun farkında olarak aşka övgüde bulunulmalıdır. Diğer taraftan Badiou, günümüzde aşk ya tanrısal bir düzenin öznel yansıması olarak kutsala yükseltilmekte ya da yalnızca bir anlık zevk durumu olarak cinselliğe indirgenilmesini eleştirmekte aşkın tam da yaşadığımız anın içinde, rastlantısal olarak, bir an

Keywords

Abstract

Love is one of the important concepts for French philosopher Alain Badiou. Badiou considers love as a condition of doing philosophy and he says that the philosophy expects from people who are interested in philosophy to be scholar, artist, and militant and in love. However, nowadays, love is interrupted and almost lost its dignity. Thus, the main purpose of Badiou is to give its reputation, which is almost gone, back to the love. Badiou opposes philosophy, art, literature, politics and science that ignores the importance of love in our lives. According to him, love brings out the reality of the world in every encounter. Thus, it would be out of question to give up on love or not to believe in love. Love should be praised by being aware of its subjective power. According to Badiou, love is either being raised to a sacred position as a reflection of the

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics