ATATÜRK’ÜN HALKÇILIK ANLAYIŞI VE HALKEVLERİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 420-435
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Halkevleri; Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi, Temsil Şubesi, Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, Kütüphane ve Yayın Şubesi, Müze ve Sergi Şubesi, Spor Şubesi, Sosyal Yardım Şubesi, Köycülük Şubesi’nden oluşmaktadır. Halkevleri, Türk halkının siyasal, sosyal ve kültürel açıdan bilgi ve deneyime sahip olmasını sağlayarak Atatürk İlke ve İnkılâplarının halka benimsetilmesine büyük katkı sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Community Centres; Language, Literature and History Branch, Fine Arts Department, Agency Branch, public schools and Training Branch, Library and Publications Branch, Museum and Exhibition Department, Sports Department, the Social Welfare Department is comprised of Peasentasim Branch. Community Centers, political of the Turkish people, have greatly contributed to the social and cultural aspects of information and ensuring that the public has adopted the experience and Principles of Ataturk.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics