MUSTAFA KEMAL’İN 1929 YILINDA GERÇEKLEŞEN YALOVA ZİYARETLERİNİN YALOVA'NIN İMARINDAKİ ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 370-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mustafa Kemal, Yalova’ya birçok kez ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretlerden 1929 yılında yapılan ilk ikisi Yalova şehrinin imarı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Mustafa Kemal yaptığı ziyaretlerde şehrin bayındırlık işleri ve termal tesislerin şekillenmesi için maddi ve manevi büyük destek vermiştir. Mustafa Kemal’in bu ziyareti, Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı sonrası önemli bir sosyal ve kültürel merkez olarak şekillenen Yalova’nın bugünkü halini almasına büyük katkılar sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Mustafa Kemal in Yalova, visited many times. In 1929, the first two of these visits are very important in terms of the reconstruction of the city of Yalova. Mustafa Kemal during his visits to the city's public works and gave great support to the moral and material for the formation of thermal facilities. The visit of Mustafa Kemal in Turkey, after the proclamation of the Republic of Yalova is shaped as an important social and cultural center has made major contributions to take its present form.

Keywords