AMBALAJ TASARIMINDA KULLANILAN SUBLİMİNAL MESAJ ÖĞELERİ ve SATINALMA İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2014-8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 410-419
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ambalajlar, raflarda birçok rakibinin arasında, acelesi olan müşterilerin en fazla birkaç saniye göz attıkları ortamlarda, dikkat çekme mücadelesi verirler. Bu nedenle iyi tasarlanmış bir ambalaj grafiğinin, hedef kitlesi başta olmak üzere, tüketici üzerinde duygusal bir etki yaratması beklenmektedir. Bu yol, tüketicinin bilinçaltına hükmeden renk ve görselleri kullanmaktan geçer. Ambalaja baktıklarında, dikkatli izleyicilerin bile nadiren fark edebildikleri, normal algı eşiğimizin altında kalan ancak bilinçaltımızın fark ettiği detayların, görsel içerisine gizlenmesinden oluşan bilinçaltı (subliminal) mesajlar, birçok alanda kullanıldığı gibi, ambalaj grafiğinde de yerini almaktadır. Kaynaklar incelendiğinde beyin, özellikle iki arketipe çok hızlı reaksiyon göstermektedir, “Doğum, ölüm”. İyi niyetli olmayan bazı güçler bu önemli detayı fark etmiş olup ürünün satışını artırmak üzere tasarımlarda bu görselleri kullanmaktadırlar. Bu yolla tüketici, belki de ihtiyacı olmadığı ürünü, sanki

Keywords

Abstract

Packages struggle to lure attention among many rivals on the shelves in areas where the hurrying customers take a look for a couple of seconds at the most. Therefore a well-designed package graphic is expected to create an emotional effect on the consumer, prioritizing the target group. This is achieved via using the colors and images that dominate the subconscious of the consumer. Subliminal (subconscious) messages, which is comprised of the details that are rarely recognized even by the most careful viewers when they look at the package, and that are below our normal sense of perception but recognized by the subconscious and hidden in the image, is used in many areas as well as in package graphics. When the resources are searched the brain shows a very quick reaction to especially two archetypes: “Birth and death”. Some powers that are not well-meaning recognized this important detail and they have been using these images in their designs in order to increase the sales of the produc

Keywords