GÖSTERİŞÇİ BOŞ ZAMAN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAPSAMINDA “GÜN” BOŞ ZAMAN AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Boş Zaman, Rekreasyon
Number of pages: 134-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Boş zaman içerdiği birçok aktiviteyle yaşam kalitesinin önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Boş zaman aktivitesi çeşitliliğine rağmen, yapılan araştırmalarda Türkiye’de kadınların boş zamanlarını çoğunlukla ev içi aktivitelerle geçirdiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de kadınların en yaygın katıldıkları boş zaman aktiviteleri arkadaşlar, akraba ya da komşu ziyaretleri, ve “gün”lere katılma olarak sıralanabilir. “Gün” çoğunlukla hafta sonları kadınların biraraya gelerek birbirlerinin evlerinde vakit geçirdikleri yaygın bir boş zaman aktivitesidir. Bu çalışmanın amacı, ev içi bir boş zaman aktivitesi olan günlere katılma aktivitesinin gösterişçi boş zaman ve gösterişçi tüketim kapsamında incelenmesidir. Bu amaçla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler sonucunda gösterişçi boş zaman ve gösterişçi tüketim kapsamında altı tema -bilgi gösterisi, aileye övgü, ev hazırlığı, fiziksel görünüş, hayır işleri, menü ve yemek servisi- ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Leisure is gradually becoming an important element for the quality of life with a vast number of activities. A great number of leisure pursuits are known to exist but studies have indicated that women’s leisure in Turkey is predominantly home-centered. Among the most common leisure activities of women in Turkey are visits to friends, relatives and neighbors, and participation in so-called “invitation days”. The “invitation day” is a highly popular leisure activity in which women come together and spend time at their homes, mostly at the weekends. The aim of this study is to examine invitation days as a home-based leisure activity in terms of conspicuous leisure and consumption. For this aim, in-depth interviews were conducted and six themes - knowledge display, family praise, home arrangements, physical appearance, benevolent contribution, and menu and food service - emerged in the context of conspicuous leisure and consumption.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics