EMEK HAKLARININ (ÜCRETLERİN) SÖZLEŞME YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EMEK MECELLESİNDE ÜCRET ÜZERE TAZMİNAT ENSTİTÜSÜNÜN TESPİT EDİLMESİ PERSPEKTİFLERİ

Author:

Year-Number: 2014-8
Number of pages: 403-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalede işçiye ödenecek ücretin sözleşme ile düzenlenmesi mekanizması ve ücretler üzere tazminat enstitüsü ile ilgili konular ele alınmıştır. Makalede özellikle vurğulanan mesele emek ücretinin sözleşme düzenleme sistemi işe alan taraf ve ücretli işçiler arasında doğrudan görüşmeler yoluyla sosyal ortaklık sağlanması ve geliştirilmesinin ve de her bir işçinin emeğinin karşılığının ödeme alanında teminatlarının daha da artırmaya imkan sağlanılmasıdır. Yazar makalesinde şu sonuca geliyor ki, işçinin görev yaptığı dönemde kendi işine duyarlı yaklaşımı ve teşviki açısından Azerbaycan Cumhuriyetinin Emek Mecellesinde işini kayb ettiği durumda alacağı para ücreti gibi anlaşılan tazminat enstitüsünün oluşturulması ve "tazminatlar üzere yedek vakfı" adlı özel bir vakfın oluşturulması çok doğru olurdu.

Keywords

Abstract

The article analyses issues relating to the importance of contractual determination of wages and perspectives of establishment of compensation institutions. The article articulates that the system of contractual determination of wages negotiated directly between employers and employees will prompt the development and enhancement of social partnership as well as increase of guarantees for each employee in the area of wage payments. The Author comes to a conclusion that in order to boost a responsible approach of employees to their work obligations and increase their work-related motivation, it would be expedient to amend the Labour Code of Azerbaijan Republic to ensure that it contains provisions enabling issuance of compensations to employees in case of loss of work in the form of Compensation institution and "Reserve Fund for Compensations".

Keywords