OSMANLI DÖNEMİ ERZURUM BOYAHANE CAMİ

Author:

Year-Number: 2014-8
Number of pages: 378-385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihi süreçte önemli coğrafik bir konumda bulunan Erzurum ili, Osmanlı döneminde coğrafik konumu yanında siyasal konumu ile önemli bir merkez olmuştur. Doğu-Batı arasında önemli bir geçiş noktası olması şehrin özellikle mimari açıdan zenginleşmesine sebep olmuştur. Erzurum Osmanlı dönemine ait çok sayıda mimari esere ev sahipliği yapmaktadır. Bunların başında da cami mimarisi ve bu mimari şekle bağlı kubbe, mihrap, minber, vaiz kürsüsü gibi değişik mimari formlara sahip mimarlık eserleri gelmektedir. Bu çalışmada Erzurum’da Osmanlı dönemine ait Boyahane Camisinin plan, mimari unsurları ve özellikleri incelenerek görsellerle sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Erzurum is located in an important geographic location in the historical process province, has been an important center of the political position of geographic location next to the Ottoman period. The city is an important crossing point between East and West in particular has led to the enrichment of their architecture. Erzurum is home to numerous architectural works of the Ottoman period. Chief among these is connected to the dome of mosque architecture and architectural form, altar, pulpit, comes with different architectural forms, such as works of architecture pulpit. This work plan of the period of Ottoman Boyahane Mosque in Erzurum, architectural elements and characteristics examined were presented with the visual.

Keywords