EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ ÇOCUKLARDA CİMNASTİK ÇALIŞMA PROGRAMININ DENGE GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2014-8
Number of pages: 370-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, zihinsel engelli kız çocuklarda temel cimnastik hareketlerinin denge gelişimi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Özel Peteğim Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören, çalışmaya uyum sağlayabilecek fiziksel engeli olmayan toplam 10 eğitilebilir zihinsel engelli birey katılmıştır. Çalışma, haftada 3 gün, günde 60 dakika olmak üzere toplam 6 hafta devam etmiştir. Engelli çocuklara Flamingo Denge Testi ile ön test ve son test uygulanarak denge gelişimleri ölçülmüştür. Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistiksel işlemler (ortalama, standart sapma) uygulandıktan sonra grubun kendi içerisinde gelişim düzeylerini belirlemek için ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0.01 alınmıştır. Çalışmaya katılan engelli çocukların flamingo denge ölçümleri ön test ve son test veri sonuçlarına göre anlamlı sonuçlar çıkmıştır (p<0,01). Aktiviteler model olarak uygulatılmalı ve engelli çocukların dikkat süreleri kısa ve algılamaları yetersiz olduğu için aktiviteleri

Keywords

Abstract

In this study, the girls with mentally handicapped aimed to investigate the effect on the development of balance to basic gymnastic movements. Trained in Special Education School Special Peteğim, non-physically handicapped to adapt the study participated in a total of 10 educable mentally handicapped i

Keywords