ÇOCUK VE ÇEVRE SORUNLARI: ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ÇEVRE SORUNLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 114-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma çocukların algıladıkları çevre sorunlarıyla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmış olgubilim deseninde, nitel bir çalışmadır. Araştırmaya Adana ilindeki üç ilköğretim okulunun 5. sınıflarına devam eden toplam 187 çocuk katılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan yazılı görüş alma formuyla elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların çevre sorunlarını en fazla insanla ilişkilendirdikleri ve çevre sorunlarınım birbirinden bağımsız olmadığının farkında oldukları saptanmıştır. Çocukların yerel ve ulusal çevre sorunlarıyla ilgili farkındalıkları (atık maddeler/çöp, hava kirliliği, ormanların yok olması ve su kirliliği) yüksek, küresel sorunlarla ilgili farkındalıkları ise düşük olmuştur. Bugün ve gelecekle ilgili yaşamsal korku ve endişelerini ifade eden çocuklar, çevreyi korumaya yönelik bireysel, kurumsal ve yasal düzeyde yapılabilecek birçok öneri getirmişlerdir. Araştırma sonucunda çocukların algıladıkları çevr

Keywords

Abstract

This study is a phenomenological design in qualitative that study aiming to reveal environmental issues perceived by children and their opinions on these problems. Total of 187 children participated in the study, who were 5th grade students attending to three elementary schools located in Adana city. In data collection process Written Feedback Form consisting of open-ended questions was used and data were analyzed by content analysis method. As a result of the study, it was determined that children related environmental issues to humans most and they were aware that environmental issues were not independent of each other. Local and national environment issues (waste, air and water pollution, destruction of forests) are perceived most by children whereas global environment issues that awareness was the low. Children also expressed their vital worries about their future and they bring many suggestions to protect environment that includes personal, institutional and legal dimensions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics