ORTAOKULA DEVAM EDEN 11 – 12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARI İLE ANNELERİNİN EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 355-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, 2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılında ortaokula devam etmekte olan 11- 12 yaş grubu çocukların çatışma çözme davranışlarının, annelerinin ebeveyn tutumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmaya katılan 396 çocuğun, 189’u kız, 207’si erkektir. Çocukların Çatışma Çözme davranışlarını ölçmek amacıyla, Koruklu (1998) tarafından geliştirilen Çatışma Çözme Davranışları Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ) kullanılmıştır. Annelerin ebeveyn tutumlarını ölçmek amacıyla Schaefer ve Bell (1958) tarafından geliştirilen, Güney Le Compte, Ayhan Le Compte ve Serap Özer (1978) tarafından Türkçeye uyarlanan Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS MAC 21 istatiksel paket programı ile yapılmıştır. Çocukların çatışma çözme davranışları ve annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analizi” uygulanmıştır. Çocukların çatışma çözme davranışlarının ve annele

Keywords

Abstract

In this research it is examined that if conflict resolution behavior of 2012 - 2013 academic year secondary school ongoing 11-12 age group children differentiate or not, according to parental attitude of their mothers. 396 children who attended to this research; 189 of them are girls and 207 of them are boys. Also their mothers have been interviewed. A Scale is used for measuring children's behavior at conflict resolution which developed by Koruklu (1998) as Conflict Resolution Behavior Resolving Scale (ÇÇBÖ). Parental Attitude Research Instrument, developed by Schafer and Bell (1958) and adopted to Turkish by Güney Le Comte, Ayhan Le Comte and Serap Özer (1978) was used to measure the mother’s parental attitude. The data are analyzed with the software package of SPSS MAC 21. To examine the relation between the children’s behavior of conflict resolution and the mother’s parental attitude, “Pearson Moments Multiplication Correlation Analysis” are used. In order to obtain data about the

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics