LÜK EĞİTİM SETİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖNEMİ VE DERSE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2014-8
Number of pages: 102-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil eğitimine yönelik bugüne kadar birçok yöntem, teknik, alıştırma ve materyal seçenekleri araştırılmış, uygulanmış ve sunulmuştur. Farklı materyallerin yabancı dil dersinde kullanılması öğrenenlerin ilgisini uyandırmak, sıkıcılığı ortadan kaldırmak ve eğitimi eğlenceli hale getirmek için çok önemlidir, ayrıca verimli bir eğitim için kaçınılmazdır. Bu çalışmada yabancı dil eğitimine bir yenilik ve farklılık getirmek adına farklı bir materyal olan LÜK eğitim seti tanıtılmaya çalışıldı. Bunun dışında LÜK eğitim setinin yabancı dil eğitiminde hangi alanlara yönelik uygulama olanaklarının olduğu ortaya konuldu ve uygulama örnekleri ile görselleştirildi. Yapılan uygulamalar LÜK eğitim setinde hazır olarak verilmiş alıştırma örnekleri kullanılmamış, onun yerine Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğretmen adayları tarafından kendi el becerileri ile çeşitli örnekler hazırlanarak sunulmuş ve etkileri gösterilmeye çalışılmıştır. LÜK eğitim setinin tanıtılmasının diğer bir amacı ise, bu eğiti

Keywords

Abstract

A lot of methods, techniques, exercises and materials have been investigated, applied and presented in language education so far. Besides, textbooks, use of different materials in foreign language classes is important to spark learners’ attention, do away with insipidity and make education enjoyable. In addition, it is inevitable for efficient education. This study intended to introduce LUK education set, a different material, that aimed to bring innovation and

Keywords