SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NİN POLİKLİNİK BİRİM MALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Sağlık Kurumları Yönetimi, Yönetim Organizasyon, İşletme
Number of pages: 28-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin başında muayene hizmetleri gelmektedir ve poliklinik birim muayene maliyetlerinin hesaplanması son derece önemlidir. Bu çalışmada Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2011 yılı ilk altı ay verilerine göre poliklinik muayene birim maliyetlerinin belirlenmesi ve Sağlık Uygulama Tebliği ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma geriye dönük (retrospektif) olarak tıbbi, idari, mali ve teknik verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla yürütülmüştür. Araştırmada temel olarak “fiili – tam maliyet yöntemleri” kullanılmıştır. Maliyetler; birinci, ikinci ve üçüncü dağıtım olarak tanımlanan ve üç ayrı aşamada gerçekleştirilen dağıtımlar ile hesaplanmıştır. Çalışmada herhangi bir örneklem çekilmemiş, tüm poliklinik hastaları analiz kapsamına alınmıştır. Araştırmada poliklinik birim maliyetlerinin en büyük unsurunu personel giderlerinin ve yardımcı üretim gider yerlerinden alınan payların oluşturduğu belirlenmiştir. Son olarak,

Keywords

Abstract

The medical examination services are primary health services in hospitals and calculating outpatient unit costs is extremely important. The purpose of this study was to determine the outpatient unit costs of Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital according to data from the first six months of the year 2011 and compare them with the prices set by The Medical Enforcement Declaration. This is a retrospective study which was conducted by investigating and evaluating the medical, administrative, financial, and technical data.In this study, Actual Full Cost Method was basically used. Costs were calculated through three steps of allocation called first, second and third allocations. The analysis in the study is based on all outpatients, not on a sample drawn from among them. In the study it was determined that labor costs and shares received from the allocation of support department costs constitute the greatest component of the outpatient unit costs. Finally, our cost-price

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics