PERSONEL GÜÇLENDİRME (EMPOWERMENT) VE İTİBAR YÖNETİMİ İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : İŞLETME/YÖNETİM ORGANİZASYON
Number of pages: 319-338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel rekabetin yüksek olduğu, sınırların ortadan kalktığı günümüz dünya pazarlarında ayakta kalmak ve sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü elde etmek her firmanın gerçekleştirmeyi arzuladığı önemli bir hedeftir. Bu hedefe giden yolda firmalar, değişik yönetim stratejileri uygulayarak fark yaratmaya çalışmaktadır. Çalışmanın amacı, bu uygulamalardan olan personel geliştirme ve itibar yönetimi arasında bir ilişkinin var olup olmadığının araştırılmasıdır. Literatürde bağımsız birçok araştırma olmasına rağmen iki uygulama arasındaki ilişkiyi doğrudan sorgulayan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda bankacılık sektöründe bir alan araştırması gerçekleştirilmiş ve elde edilen verilerle yapılan korelasyon ve regresyon analizlerinde bu iki yönetsel uygulama arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In today’s world, every firm aims to survive the markets around the world and to gain sustainable competitive advantage in an environment of global competition where borders are eliminated. To this aims, the firms implement various strategies to make a difference. The purpose of the study which of these applications between empowerment and reputation management positively or negatively to investigate whether there is a relationship. Although numerous independent studies have been conducted so far on both topics, no study was conducted upon the relationship between these two administrative applications. A case study was conducted in the banking industry within this context and a significantly positive relationship between these two administrative applications was found out in the correlation and regression analysis of collected data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics