TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA ÇALIŞAN ALGILARI VE FARKINDALIĞI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği
Number of pages: 281-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde örgütler eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin önemini kavramışlardır. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin kalifiye eleman yetiştirmede etkili olduğunu ve kalifiye elemanın iş ortamında kalite ve verimliliği artıracağının ve rekabette üstünlük sağlayacağının farkındadırlar. Eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle örgütlerde çalışanlar daha bilinçlenmekte ve işle ilgili bilgi ve tecrübelerini arttırmaktadırlar. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri çalışanların örgüte adaptasyonunu arttırmakta ve işte yapılan hata sayısı en aza indirgenmektedir. Özellikle iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması açısından eğitim ve geliştirme yoluyla bilinçlendirilmiş çalışana büyük ihtiyaç vardır, çünkü iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oranı yüksektir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle çalışanlar iş ortamına daha kolay adapte olmakta, çalışma ortamı iyileştirilmekte, kaliteli üretim yapılmakta ve hata ve dikkatsizlik oranı azalmakta ve performansta artış sağlanmaktadır. Araştır

Keywords

Abstract

Novadays organizations are aware of the importance of the training and development. The organizations know that by the help of the training they can get well-qualified employee and well-qualified employee can increase quality and efficiency in the work environment, so the organizations can get competitive advantage. Also by the help of the training the employees can become conscious and get good knowledge and experience. By the help of the training and development employees can adapt to organization ve the faults about the work can be decreased. Especially for decreasing work accident and occupational illness; employees must become conscious by training and development,because work accident and occupational illness percentages are high. By the occupational safety and health training employees can adapt to the work environment and work conditions become better, quality of production is increased and the percentage of fault and carelessness decrease and performance of employees increa

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics