HAVALİMANI YOLCULARININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 261-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren iki farklı uluslararası havalimanı giden yolcularının satın alma davranışlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla ölçek literatür taramasıyla geliştirilmiş ve sonrasında uygulanan pilot araştırmayla ön testten geçirilmiştir. Kota örnekleme yöntemiyle Antalya ICF Uluslararası Havalimanı’ndan 1258 ve ATM Dalaman Uluslararası Havalimanı’ndan 1118 dış hat giden yolcusu ile gerçekleştirilen veri toplama süreci sonucunda 928 adet geçerli anket sayısına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında yolcuların satın alma davranışlarının demografik faktörlerden cinsiyet, memnuniyet düzeylerinden ise kafe-restoranlardan duyulan memnuniyet ile duty-free ve diğer mağazalardan duyulan memnuniyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the buying behaviours of departing passengers at two international airports operating in Turkey. A scale has been developed following a literature review and it has been pre-tested via a pilot study. As a result of the data collection process carried out by quota sampling method on 1258 passengers from Antalya ICF International Airport and 1118 passengers from ATM Dalaman International Airport, the valid questionnaire of 928 units is reached. In the result of the study, buying behaviours of passengers showed differences according to their gender with respect to the demographic factors, and according to their satisfaction with café-restaurants and with duty free and other shops with respect to the satisfaction levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics