VENEDİKLER’İN 1688 AĞRİBOZ MUHASARASI VE OSMANLI MÜDAFAASI

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 352-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak Venedikliler’in 1688 yılında Ağriboz Adası’nı abluka ile birlikte muhasara etmelerini ve Osmanlı savunmasını aşamayarak geri çekilmelerini ele almaktadır. II. Viyana bozgunu sonrası oluşturulan kutsal ittifak devletlerinden olan Venedikliler, Dalmaçya kıyıları, Mora ve Bosna tarafından harekete geçerek bazı Osmanlı şehirlerini ele geçirmişlerdir. Mora’dan Atina’ya kadar ilerleyen Venedikliler Halil Paşa’nın Selanik taraflarına serdar tayin edilmesiyle fazla ilerleyememiştir. Atina’nın ötesine geçemeyen Venedikliler hedef değiştirerek bir köprü vasıtasıyla karaya bağlanan Ağriboz Adası ve Kalesi’ne yönelmiştir. Venedik Amirali Morosini, çok sayıda gemi ve kara birlikleri ile Temmuz 1688 yılında adaya çıkarma yapmıştır. Yaklaşık yüz gün süren muhasara, Çelebi İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri ve kale halkının üstün gayretleri neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Venedikliler’in çekilmesinin ardından hasar tespiti yapılmış

Keywords

Abstract

This work covers the siege of Ağriboz Island by Venetians with blockade depending on the Ottoman archive documents and their withdrawal not overcoming the Ottoman defense. The Venetians, one of the holly alliance states seized some of the Ottoman cities moving from Dalmatia shores, Mora and Bosnia. The Venetians who moved on to Athens from Mora couldn’t keep going when Halil Pasha was appointed as commander in chief for the region around Thessaloniki. The Venetians moved on to Ağriboz Island and Castle connected to the land with a bridge changing target. The Venetian admiral Morosini landed on the island with many ships and army troops in July 1688. The siege lasting for nearly 100 days, ended with failure as a result of the Ottoman forces commanded by Çelebi İbrahim Pasha and castle people’s outstanding efforts. After the withdrawal of the Venetians damage assessment was made and the island was cheered.

Keywords