SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA REKLAMIN EĞİTİM İŞLEVİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : GÜZEL SANATLAR GRAFİK TASARIM- EĞİTİM, İLKÖĞRETİM
Number of pages: 78-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknoloji ve uyaranların fazlalaşması ile insanların ilgi ve ihtiyaçları artmaktadır. Uyaranların fazlalaşması sebebi ile reklamlar ürün ve hizmetler hakkında olumlu imaj yaratmak ve satın alma isteği oluşturmada önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı reklamın genel bileşenlerine, çocuk ve reklam ilişkisine değinmenin yanı sıra hedef kitlesi çocuklar olan iki afişin incelenmesi, değerlendirilmesidir. Bu sebeple reklamın tanımı, türleri ve kullanım alanları, sosyal medya çağında reklam, reklam ajansları, grafik tasarım ürünleri ile reklamların tasarımı, çocuklar ve reklam ilişkisi konularının ele alınması yanı sıra alan yazında 1974 yılından 2004 yılına kadar yapılmış olan 16 adet alan araştırması incelenmiştir. Bu araştırma da belgesel tarama yöntemi ile gösterge bilimsel inceleme yöntemi kullanılmıştır. Alan yazında yapılmış olan literatür taraması çocukların özellikle beslenme alışkanlıkları ve isteklerinin reklamlardan etkilendiğini göstermektedir. Bu sebeple reklamların

Keywords

Abstract

Interests and needs of human beings increase with the developing technology and increasing stimulus. Because of increasing stimulus, the advertisements present a great importance in creating a positive image and forming a sales wish. The aim of this research is to mention the general components of advertisement, the relationship of child and advertisement, in addition to these to evaluate two posters whose target group is children. Because of this reason, in addition to taking the subjects of definition of the advertisement, its kinds and usage fields, advertisement in social media age, advertisement agencies, graphics design products, design of the advertisements, relationship of advertisement with children into account, also 16 field researches have been examined which have been realized on the field starting from 1974 till 2004. Documentary survey method and indicator scientific examination method have been used in this research. Literature research shows that the children’s eatin

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics