BİLGE CATO’NUN RETORİK ALGISINDAKİ HELLENİSTİK BASKIDAN RECAİZADE MAHMUT EKREM’İN BELAGAT İLMİ ÇEHRESİNDE YAPTIĞI YENİLİKLERE YAHUT MEDENİYETLERİN MEDAR-I İFTİHARLARI

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Karşılaştırmalı Edebiyat
Number of pages: 197-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biri diğerinden 2081 yıl önce doğan, biri Romalı ve diğeri Osmanlı olan iki düşünür arasında sanıldığından çok ortak nokta olabilir. “Geçiş dönemi aydını” olarak nitelenecek karakterlerin en mühim ortak özellikleri resmi vazifelerinin olması (yani değişimi sırf dışarıdan takip etmeyip bunun tanığı yahut müdahili olmaları), çok yönlülük, karakter bölünmesi ve ikilemdir. İlk iki özellik olumlu, diğer ikisi olumsuz gibi görünen bu vasıfların (yahut niteliklerin) aslında bir bütün olduğunu düşünmek için detaylı çözümlemelere gerek yok. Kültürel depremleri (sarsıntı demek hafif olur) en az zayiatla atlatan insanlar tarihin her döneminde mevcuttur; sayıları azdır fakat. “Kültürel mutasyonun yahut metamorfozun” çözümü asimilasyon, yenilgi, kabulleniş, boğun eğme, yalakalık, teslimiyet, hafıza kaybı, içe kapanış, kaçış, korkaklık, intihar değildir. Cato ne yaptı ise, Recâizade ne yaptı ise odur çözüm.

Keywords

Abstract

Between the two thinkers, one of the Romans and the other Ottoman and born 2081 years ago from each other, many may have more in common than it seems. The main common characteristics of the "transitional period intellectuals" have official duty (do not stay out of the changes, but they are the witness or involved.), versatility, the

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics