AİLE KATILIMLI PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN FARKLI KÜLTÜRLERE BAKIŞ AÇISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 510-521
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, 60-72 aylık çocuklar için aile katılımlı proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanan programın çocukların farklı kültürlere bakış açılarına olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya veri oluşturmak amacıyla; “Farklı Kültürlere Bakış Aile Ölçeği”, “Farklı Kültürlere Bakış Öğretmen Ölçeği” ve “Çocuk Soru Listesi” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan bir resmi ilköğretim okulunun anasınıfları oluşmuştur. 34 çocukla yapılan çalışmada, deney ve kontrol grubuna ön test uygulanmış, daha sonra 8 haftalık eğitim programı uygulanmış ve en son deney ve kontrol grubuna son test uygulanmıştır. Ön test ve son test sonuçları test edilmiştir. Araştırmanın bulguları hem aile ve öğretmenlerin çocukları değerlendirmelerine hem de çocukların kendilerine uygulanan soru listesiyle değerlendirmelerine göre, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre, deney grubunun farklı kültürlere ilişkin bakış a

Keywords

Abstract

This research is carried out in order to investigate the effects of a program, that is for 60-72 months children and perfomed using family involved project based learning approach, on perspective on

Keywords