TOPLUMSAL CİNSİYET ve KADIN EMEĞİ: TURİZM SEKTÖRÜNE BETİMSEL BİR YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : turizm ekonomisi
Number of pages: 487-509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya’da ve Türkiye’de kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarının az olduğu bilinen bir gerçektir. Bu alanda yapılmış çalışmalar, özellikle 1970’lerden sonra toplumsal cinsiyet kavramına yönelmiş ve cinsiyetler arasındaki eşitliği tanımlarken, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hak ve fırsatlara erişimde eşitlikten bahsetmişlerdir. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet kavramı çalışma hayatı verileri çerçevesinde ele alınarak, Türkiye’de turizm sektöründe kadın emeğinin konumu incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In the world and Turkey is a known fact that participates to women's social and economic life less. Studies conducted in this area, especially after the 1970s turned to the concept of gender and talked about equality in access to social, political, economic, cultural rights and opportunities while you are defining the equality between the sexes. In this study, by taking the concept of gender within the framework of the working life data, the position of women laborforce in the tourism sector in Turkey was investigated.

Keywords