BÖLGESEL KALKINMA ÖZELİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ
ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Author : Erkan PERKTAŞ
Number of pages : 472-486

Abstract

Girişimciler, ülkelerin hem sosyal, hem de ekonomik hayatının gelişmesinde ve özellikle bölgeler arası kalkınmışlık düzeyinin dengelenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bahse konu olan tüm bu gelişmelerin sağlanabilmesi ise özellikle gelişmekte olan ülkeler bazında girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasına ve girişimci niteliklerinin iyileştirilmesine bağlıdır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilecek girişimcilik faaliyetleri ile ekonomik büyümenin sağlanması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması ve istihdam yaratılması gibi konularda gelişme sağlanacaktır. Bu süreçte girişimciliğin desteklenmesi için, hükümetler başta olmak üzere, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, kalkınma ajanslarına ve finansman kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Özellikle dengeli kalkınmayı sağlayacak şekilde yatırımların geri kalmış bölgelere yönlendirilebilmesi için teşvik ve özendirme gibi çeşitli araçlara başvurulması gerekmektedir.

Keywords

Girişimci, Girişimcilik, Kalkınma, Bölgesel Kalkınma.

Read: 633

Download: 200