BAZI KAVRAMLAR AÇISINDAN ÇEVRE VE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2014-7
Number of pages: 461-471
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çevre, insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Karşılaştığımız her çevre sorununun hava, su, topraktan biri ile bağlantısı vardır. Bu bağlantıların nasıl işlediği, etkileri ve sonuçları doğal olarak çevre eğitiminin birer parçası olmuştur. Çevre ve eğitimine geçmeden önce insanın değişik coğrafyalar üzerinde dağılımına ve gelişimine bakmak, daha sonra çevreyle ilgili gelişen kavram ve gelişmelere kısaca değinmek, insanın çevreye bakışındaki değişimi takip etmek konumuzu daha sağlam bir çerçeveye oturtmak açısından faydalı olmaktadır. Son yüzyılda çevre sorunları ve eğitimi ile ilgili birçok ülke değişik tedbirler almıştır. Zorunlu eğitim döneminde, ekoloji ve çevre prensiplerinin anlatımını ve uygulamasını da içeren dengeli bir müfredat programı izlenmesi gerektiği vurgulanmış, Amerika’dan Çin’e kadar farklı ülkeler bu sorunu tanıtmak ve eğitimini vermek için eğitim müfredatlarında düzenlemeler yapmışlardır. Bu çalışmada da özellikle çevr

Keywords

Abstract

Environment is the external space in which humans and other living beings maintain their relations during their lifetime. Every environmental problem that we face has a connection with the atmosphere or water or soil. How these connections work, their effects and results have naturally become a part of environmental education. Before passing on to the environment and its education, it is useful to look at the distribution and expansion of humans in different geographies and then to briefly touch on emerging enrionmental concepts and developments and the change in human perception of the environment for building our study on a solid frame. In the last century many countries have taken various measures on environmental issues and its education. It is highlighted that a balanced curriculum containing ecology and environmental principles and practices should be adopted. Different countries from the US to China have made arrangements in their curriculum to introduce this problem by giving

Keywords