AZERBAYCAN'DA KİMYA EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ İÇİN

Author:

Year-Number: 2014-8
Number of pages: 191-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalede kimya ilminin eğitiminde kullanacak olan yeni yöntemlerin uygulanımı hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır. Kimya eğitiminin gelişmesinde bu yenilenen yapıların rolü vurgulanmaktadır. Ayrıca makale devlet politikası ve eğitim politikası arasında yakın bağlantıları da ele almaktadır. Zira Azerbaycanda eğitim sisteminin ve eğitilen fenlerin öğretim metot ve tekniklerinin gelişinde Milli Lider Haydar Aliyev`in de önemli bir rola sahiplendiği vurgulanmaktadır. Özellikle bu metot ve teknikler gelişimiş dünya devletlerinde sistemle kiyalsnacak bir donanıma sahiptir. Eğitim sistemi toplumdan ayrı düşünülemez, zira o, toplumla iç içedir. Eğitim bir kurum olarak kendi hizmetkarlarıyla daima gerek toplumun içinde gerekse de dışında bizzat ona hizmet etmektedir. Dolayısıyla eğitim politikasınin kitlede oyndaığı rolu her zaman ciddi olarak algılanmakta ve realize edilmektedir. Bir ölkenin gelişimi onun eğitim politikasının sağladığı güce odaklanmaktır

Keywords

Abstract

Detailed information is provided in the article оn the application of innovations in chemistry teaching methods. The role of these innovations in the development of chemistry teaching methods is highlighted. The article, as well, speaks about close links between state policy and education policy in our statehood. There are also merits of the national leader Heydar Aliyev in the development of methods of teaching subjects and in rising of the educational system of Azerbaijan to the level of international standards mentioned in the article. Educational policy cannot be realized apart from the society. As education serves for society and its members, it consists inside of it and together with it as well. So why, the role of educational policy has always to be in the highlight and to be realized in droves. The development of the country is the index of its power in force of educational policy.

Keywords