DEĞER TABANLI PERFORMANS ÖLÇÜM ARAÇLARININ GELİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 312-325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Performans değerlendirme, hem finansal hem de finansal olmayan kriterlerden oluşmasından dolayı, işletmelerin finansal ve finansal olmayan durumlarının gerçek yansımasını ölçmek adına hayati önem taşımaktadır. Finansal olmayan ölçütler genellikle dengeli karne ve benzeri araçlar ile ölçülmekteyken; finansal kısımları ölçümde sürekli bir gelişime rastlanılmaktadır. Yapılan bir değerlendirme sonucunda işletmenin sürekliliği ya da içinde bulunduğu tehlike açısından kabiliyet ve zayıf yönlerinin meydana çıkmasını sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, özellikle yatırım karlılığı, artık kar metodu, ekonomik katma değer üzreinde odaklanarak değer tabanlı performans ölçüm araçlarının gelişimini etraflıca irdelemektir.

Keywords

Abstract

Performance evaluation plays a vital role in assessing the true reflection of companies’ financial and non-financial positions since such system consists of both financial and non-financial benchmarks. While non-financial measures are habitually taken into account by a balanced scorecard system, financial ones, however, has gone through a perpetual evolution period over the years. Results of an evaluation will reveal the capabilities and the deficiencies of companies in terms of providing evidence whether the company seems to be sustainable or is in jeopardy. The aim of this paper is to thoroughly expound the evolution process of value based performance measurement tools specifically focusing on return on investment, residual income, and finally economic value added.

Keywords