ÖĞRENCİ KARNELERİNİN AİLE GÖRÜŞMELERİ İLE DAĞITILMASI

Author :  

Year-Number: 2014-7
Language : null
Konu : Eğitim bilimleri
Number of pages: 287-300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de öğrenci ara karneleri bir eğitim-öğretim yılının her iki dönemin ortasında, karneleri ise dönem sonlarında dağıtılmaktadır. Bu araştırmada karnelerin dağıtımında mevzuattaki uygulamalardan farklı bir yaklaşım gerçekleştirilerek veliler ile aile görüşmeleri yapılarak ara karne ve karne dağıtımının yapıldığı bir örnek olay (durum, case study) çalışmasıdır. Bu çalışma ile velilerin öğrenciler (karnelerindeki durumları) hakkında bilgilendirilmiş ve sonra öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Bu nedenle araştırmanın amacı “öğrenci ara karne ve karnelerinin aile görüşmeleri yapılarak dağıtılmasına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nda deneysel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiş ve bu okulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ve sınıf rehber öğretmenlerinin görüşlerini almak için de yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Öğretmenlere dört adet soru yöneltilmiş ve alınan cevaplar be

Keywords

Abstract

In Turkey, student interim reports are depoyed to each of the two periods in the middle of the school year. Also, student’ report cards are deployed at the end of the two period during the school year. This study is a case study research that students' interim reports and report cards are distributed with a different approach through interviews with parents. In the study, parents were informed by the teachers about student (the states of Student report cards), after The resourchers received the opinions of teachers on the subject. The aim of the study the opinions of teachers are found out students' interim reports and report cards for the distribution through family interviews done. The study was performed at Sakarya University Foundation Primary School. The researchers used a semi-structured interview to get teachers opinions. Teachers directed four questions and the answers were analyzed using descriptive analysis techniques. According to The findings, The teachers have the opini

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics