ALİ RIZA SEPTİOĞLU’NA BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2014-8
Language : null
Konu : Türk Halk Edebiyatı
Number of pages: 165-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mizah kültürünün en önemli folklorik unsurlarından biri olan fıkra, kısa ve yoğun anlatılar olması sebebiyle hemen herkesin bilip meclislerde anlattığı sözlü kültür ürünüdür. Bazen gülmek, güldürmek bazen mesaj vermek için anlatılan fıkralar genellikle bir tipe bağlı olarak anlatılır. Bu tipler, geniş bir coğrafyada bilinen tipler olabileceği gibi sadece belli bir yörede tanınan tipler de olabilir. Bu hususta Elazığ ve yöresi fıkra kültürü yönünden oldukça geniş bir birikime sahiptir. Bu yörede pek çok mahallî fıkra tipi mevcuttur. Çalışmamızda bir dönemin siyasetine damgasını vurmuş, Eski Meteorolojiden Sorumlu Devlet Bakanımız Ali Rıza Septioğlu etrafında teşekkül etmiş fıkralar üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır. Elazığ’da derlenen yirmi iki fıkrası çeşitli yönlerden ele alınarak fıkraların genel yapısı, özellikleri incelenip, Septioğlu’na mal edilen diğer fıkralar ile mukayese edilmiştir.

Keywords

Abstract

Which is one of the most important elements of folklore culture humor joke, because it is short and dense narratives and know almost everyone, council is told in the oral culture products. Sometimes I laugh, laugh sometimes described to post jokes are often described as a type-dependent. These types can be famous just like in a wide geography types can be recognized in a given region. In this regard, paragraph Elazig and the region in terms of culture has quite a large accumulation. In the region, many local clause types are available. Our study has marked an era in the politics, the former Minister of State in Charge of Meteorology Ali Riza has been formed around Septioğlu an assessment will be made on clause. Twenty-two paragraphs in Elazig compiled from various directions by considering the overall structure of paragraphs, characteristics examined, Septioğlu with a cost comparison is made with other paragraphs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics