TÜRK ŞİİRİNDE “OTEL” İMGESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2014-7
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 176-187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni bir bilim alanı olan “Karşılaştırmalı edebiyat” ilk önce “Başka uluslar bu konuda hangi aşamadadır?” sorusundan hareketle ortaya çıkmış, zamanla farklı alanlarda kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. İlk zamanlarda çeviri metinlerde görülen karşılaştırmalı edebiyat bilimi zaman içinde farklı uluslara ya da aynı ulusa ait eserlerin, yazarların veya şairlerin ayrı ya da benzer yönlerinin bulunması şeklinde bir seyir takip etmiştir. Karşılaştırmalı edebiyat biliminde önemli olan konunun nasıl işlendiğidir. Aynı konu şairler ve yazarlar tarafından farklı bir şekilde ele alınabilir. Çünkü her sanatçının farklı bir bakış açısı vardır. Bu noktada “otel” imgesi Attila İlhan, Necip Fazıl Kısakürek ve Edip Cansever’de farklı bir şekilde işlenmiş ve bu imge her şairde farklı bir yalnızlık hissi uyandırmıştır. Bu durum, şairin geçmişi, içinde bulunduğu psikolojik durum ve hayata bakış açısıyla ilgilidir.

Keywords

Abstract

A new science field “comparative literature” at first, emerged as aresult of the question “to what extent the other nations are in failed?” and in time it has become a method being used in different fields. In the early stages, comparative literature emerged in translation texts and through time, it continued to be used as comparison of written texts belong to same nation or different nations. The important thing in comparative literature is the theme and style of discussing the topic. The same topic is examined by different writers and poets. Because, every writer and poet has a different world-view. At this point, the image “hotel” was employed differently in teh poems of Attila İlhan, Necip Fazıl Kısakürek and Edip Cansever. And that image created a different loneliness feeling in each work of these poets. That is an issue related to the poet’s past, the psychological situation and world-view

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics