OSMANLI DÖNEMİ DERSİM’İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2014-8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 8-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Osmanlı modernleşmesi döneminde imparatorluk topraklarında yaşanan imar faaliyetlerinin Dersim Sancağına yansımalarını konu edinmektedir. Dersim’in nasıl ıslah edileceği hakkında yazılmış bütün layihalarda, yol ve haberleşmenin, diğer ıslahatların temelini oluşturduğu vurgusu hep görülür. Merkezileşme, asker celbi, vergi toplanması, devlet kurumlarının tesisi ve işlerliği, güvenlik, ticaret, istihdam, medenileştirme, eğitim, ziraat ve madencilik gibi daha birçok ıslahatın ulaşım ve haberleşmenin sağlanmasıyla, mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Dersim’de imar ve bayındırlık faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, normalleşmenin sağlanacağı ümit edilmekteydi. Dersim’de bu dönem, hayata geçirilmeye çalışılan imar faaliyetleri iki başlık altında toplanabilir. Birinci başlık altında, hükümet konakları, kışlalar, hapishaneler ve belediye binalarının inşa süreci incelendi. Devlet kurumlarının oluşturulması sayesinde, uzun yıllar başına buyruk yaşamış yerel güçlerin iktidar alanları d

Keywords

Abstract

This article discusses the reflections of the reconstruction operations took place in Ottoman Empire to Dersim Sanjak in the Ottoman modernization period. The emphasis that transportation and communication underlie the other reconstruction operations is seen in all reports written on how to improve Dersim. It is mentioned in these reports that improvements in centralization, conscription, collection of taxes, establishment of governmental agencies and their operability, security, trade, employment, civilization, education, agriculture and metallurgy or any other field can be realized only after transportation and communication networks are established. It was expected that normalization could be ensured after reconstruction and public works were completed. The reflections of the reconstruction and public works throughout the empire, initiated with Tanzimat were also observed in Dersim, albeit late. The reconstruction operations in this period in Dersim can be grouped in two headings.

Keywords