POLİTİK KONUŞMALARDA İDEOLOJİK YANSIMALAR: ŞAFAK PAVEY’İN MECLİS KONUŞMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İletişim Bilimleri
Number of pages: 216-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamusal alandaki kıyafet özgürlüğü sorunu, özellikle de Türkiye’de yıllarca çözüme ulaştırılamamış başörtüsü konusu üzerinden uzun süre tartışılmıştır. 31 Ekim 2013 tarihi bu tartışmalar konusunda somut bir adımın atıldığı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu tarihte başörtülü dört milletvekili ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na katılmıştır. Kıyafet özgürlüğü konusunda atılan bu adımın ardından mecliste bulunan tüm gruplardan konuşmacılar konu hakkındaki görüşlerini meclis konuşması yaparak bildirmişlerdir. Bu konuşmaların en çok dikkat çekeni ise CHP Milletvekili Şafak Pavey’in konuşması olmuş ve bu konuşma neredeyse tüm yayın kuruluşlarında günlerce yer almıştır. Konuşmanın bu denli geniş bir kitleye ulaşması ve etkililiği, çalışmada örneklem olarak tercih edilmesinin en büyük nedenidir. Çalışmanın amacı ideolojinin ne şekilde ortaya konulup sürdürüldüğünü açığa çıkartmaktır. Bu bağlamda analiz için birden fazla aşamanın kullanıldığı eklektik bir yöntem uygulanm

Keywords

Abstract

The problem of the clothes freedom in the public sphere has been discussed for a long time over the headscarf issue which couldn’t be resolved for many years in Turkey. The date 31 October 2013 was the beginning of a new era owing to a concrete step about these discussions. In this date the first time, four deputies with headscarves was participated in the General Assembly of TBMM. After the concrete step about clothes freedom, deputies from all groups at the parliament announced their opinion making parliamentary speeches. The most remarkable of these speeches was CHP deputy Şafak Pavey’s speech. Her speech took place in almost all publication institutions for days. The most important reason why this speech was preferred as sample is that this speech was effextiveness and reached such a wide audience. The aim of the study is to reveal how ideology is produced and maintained. In this context, an eclectic method with multiple steps was applied for the analysis. Analysis result showed th

Keywords