KADINLARIN YÜKSEK POZİSYONLARA GELEMEME NEDENLERİ

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Psikoloji
Number of pages: 202-215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yüksek kariyer basamaklarında kadınların daha az sayıda bulunma nedenleri ile kadınların yüksek pozisyonlara gelebilmelerinin nasıl teşvik edilebileceği konusu ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda politika, üniversite ve iş hayatında yüksek yönetim pozisyonlarında aktif olarak görev yapan sekizi kadın ve dokuzu erkek olmak üzere toplam 17 kişi yer almıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve 21 sorudan oluşan yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yardımıyla çözümlenmiştir. Bulgular, kadınların yüksek pozisyonlara gelmelerinde iyi iletişim becerisi, hırs, zekâ, çok çalışma ve yetenek faktörlerinin önemli olduğunu; fakat kadınlar için çocuk sahibi olmanın, ‘yaşlı erkekler iletişim ağı’ kültürünün ve kadınların bilinçli olarak yaptıkları tercihlerin kadınların yüksek pozisyonlara gelmelerinde birer bariyer olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmada bu bariyerlerin kaldırılması için kadınların kariyerlerinin başl

Keywords

Abstract

In this study, the reasons for women why they are so less in high career positions and how women can be promoted to higher career positions are discussed. The sample of this research consists of eight women and nine men who are employing in higher positions in politics, at the universities and in business life, a total of 17 people. Data were collected with use of structured interview form which is developed by the researcher and consists of 21 questions. Data were analyzed with the help of descriptive analysis techniques. The results showed that good communication skills, ambition, intelligence, hard working and talent are important factors for women for high positions but having children, “Old Boy’s Network” culture and women’s self consciously preferences are barriers for women for high positions. In this study, to break down the barriers, it is recommended that women must clarify clear objectives at the beginning of their careers, the distribution of work at home and child care mus

Keywords