HENRY SPENCER MOORE

Author :  

Year-Number: 2014-7
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 8-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern Heykel Sanatının öncü sanatçılarından birisi olan H. S. Moore’un yapıtlarını yakından incelediğimizde; nesnelerin doğa düzenini koruyan organik ilkelerle, yontu sanatının temel ilkelerinin aynı anda yapıtlarına yansıtıp kullanmış olduğunu, malzemelerin karakterin tüm ağırlığını koruyan üç boyutlu temel bütüne egemen olma çabasını, sanatçının hemen hemen tüm yapıtlarında izlemek mümkündür. Sanatçı için heykellerinde kullandığı malzemeler de büyük öneme sahiptir. H. Moore ilk dönem çalışmalarında, Kiklat adaları ile Meksika kökenli Aztek ve Maya uygarlıklarının sanat örneklerinden etkilenmiştir. Çalışmalarında genellikle insanla ilgili organik özellikler hiçbir zaman eksik olmamasına rağmen, soyut açıdan bakılan çalışmalarında, kütle ve boşluk ilişkileri hep ön planda olmuştur. 20.yüzyılın başında soyut sanatın kuramcıları, sanat ve doğanın kesinlikle birbirinden ayrılması, sanat yapıtının doğal nesnelere benzememesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Moore’un bu anlayışa örnek olabi

Keywords

Abstract

When examining the works of H. S. Moore closely who is one of the leading artists in Modern Sculpture, it is possible to observe in almost all of the works that the artist has used the basic principles of the sculpture by reflecting them in the works at the same time through the organic principles protecting the natural order of the objects and the effort to dominate three dimensional entirety protecting the whole weight of the materials. The materials which he has used in the sculptures are of great significance. In the early works, H. Moore was influenced by Kiklat islands and the art examples of Aztec and Maya civilizations originally from Mexico. Although organic features about human beings generally have never been lacked in the works, the relationship between mass and space are always in the forefront in the abstract works. In the beginning of 20th century, theoreticians of abstract art suggested that art and nature certainly not separate and a work of art not resemble to the nat

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics