ŞEKİ HAN SARAYI İLE İSHAK PAŞA SARAYI SÜSLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2014-7
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 145-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çevresiyle bütünleşmiş etkili bir görünüme sahip olan İshak Paşa Sarayı, mimari birimlerinin yanı sıra yüksek plastik değerdeki taş süslemeleriyle kendine özgü yapı dekorasyonuna sahiptir. Merkezlerdeki saraylardan daha küçük boyutlarda inşa edilen saray, birbirini takip eden iki avlu etrafında toplanan yapı gruplarından oluşmaktadır. Bu yapı grupları içerisinde de ikinci avluda haremle selamlık bölümü arasında yer alan cami, minare ve son cemaat yeri ile günümüze en sağlam ulaşan bölümler olmuştur. Orijinal tasarımların, yorumların kullanıldığı eklektik bir yapı dekorasyonuna sahip olan sarayın, bezemeleri arasında da sembolik anlam taşıyan hayat ağacı, selvi ve vazodan çıkarak yükselen ağaç motifleri, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’na özgü bir tarzın gelişmesinde etken olmuştur. Yine yaklaşık aynı zaman dilimi içerisinde inşa edilmiş olan, Azerbaycan'ın Şeki şehrinde bulunan, Şeki Han Sarayı'nda İshak Paşa Sarayı'nda görülen süslemelere benzer süslemelerle karşılaşmaktayız. Ancak bura

Keywords

Abstract

Effectively integrated with the environment, which has a view of the Ishak Pasha Palace, the architectural value of the units as well as high plastic decoration has a unique structure with stone ornament. The Palace, built in smaller sizes than the other palaces in the center, is composed of a cluster of constructions gathering around two successive courtyards. Among this cluster of constructions, the mosque, located between the sections of Harem and the Men’s Quarter (Selamlık) in the second courtyard, has been the most robust building reaching today with its minaret and narthex. Original design, comments that use an eclectic building decoration having a palace, embellishments among the symbolic meanings bearing tree of life, cypress and vases exiting the rising tree motifs, Doğubeyazit Ishak Pasha Palace, a unique style in the development was a factor. Again, built in the same time frame, located in the city of Azerbaijan, Sheki, Sheki Khan Palace, Ishak Pasha Palace, seen in the de

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics