SOSYAL FELSEFI BAKIŞ ACISINDAN MODERN IRAN AILELERINİN SORUNLARI
PROBLEMS OF MODERN IRANIAN FAMILIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL-PHILOSOPHICAL REVIEW

Author : Alireza ZADEGHAN
Number of pages : 489-499

Abstract

Bu bir gerçektir ki, aile, sosyal ve gerçek bir sistemolarak kendine has özelliklere sahiptir. Böyle bir sistemde, bireylerin güçlü ve duygusal veya zihinsel bağlantıları iki taraflı ve uzun bir süre için ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Aile, bir kurum olarak, din ve siyasetle birlikte her zaman İran toplumunun bir yapı taşı olmuştur. Aile kavgaları insan fertlerinde görülen davranışlar olarak yukarıda belirttiğimiz doğru eğitim metodu, toplumun alışık olduğu sosyal davranışlar biçimi, topluma dışarıdan yaptırılan yeni sosyal sistemlerin varlığına orantısız, adeti üzere onlara yabancı olan veya anormal formada kabul edilen, asi ruhlu davranışlar bütününden kaynaklanıyor. Ebeveynler arasında çatışma dünyanın temel sorunlarından biridir. Bu çatışmaların en temel zor olanı da çatışmada ebeveynler arasında kalmaktır. Şöyle söylemek mümkündür ki, az oranda bile olsa, ebeveynler arasında çıkan çatışmalarda ayırım yapmak zorunda kalan ve barışa muhtaç çocuklar da vardır ve onlar bunu yaşamın

Keywords

Çağdaş İran aileleri, çağdaş İran toplumu, sosyal aile sorunları.

Read: 609

Download: 199