ANKARA’DAKİ SOVYET RUSYA ELÇİLİK BİNALARI

Author:

Year-Number: 2014-7
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi.
Number of pages: 110-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk-Rus diplomatik ilişkileri resmi olarak 15. yüzyılda başlamış; 18.-19. yüzyıllar arasında iki devlet savaş ve antlaşmalarda karşı karşıya gelmiştir. 20. yüzyılın en önemli olayı olarak tarihe geçen Birinci Dünya Savaşı sırasında, Türk-Rus ilişkileri devam ederken, Rusya’daki çarlık rejiminin yıkılmasına neden olan 1917 Ekim Devrimi ile Türk-Rus ilişkileri yeni bir yön kazanmıştır. 1920’de, Ankara’da ilk Rus elçiliği açılmış; daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkentinde Sovyet Rusya’ya çeşitli nedenlerle yeni binalar tahsis edilmiştir. Burada, Türk milli mücadelesini kapsayan süreçte Türk-Rus diplomatik ilişkilerine ve Ankara’daki Sovyet Rusya elçilik binalarına değinilmektedir.

Keywords

Abstract

Turkish-Russian diplomatic relations officially began in the 15th century, and the two countries encountered in the wars and the treaties between the 18th-19th centuries. While the Turkish-Russian relations were going on in the First World War, this relation gained a new direction with the 1917 October Revolution that caused the Russian tsarist regime collapsed. In 1920, the first Russian embassy building was opened in Ankara; then, because of various reasons, Soviet Russia were allocated the new buildings in the capital of the Republic of Turkey. In this study, Turkish-Russian political relations and the Soviet Russian embassy buildings in Ankara in the period of the Turkish national struggle will be evaluated.

Keywords