ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ TRENDİ VE BİR ÖRNEK: İSLÂMABAD ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ

Author:

Year-Number: 2014-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : DİN EĞİTİMİ
Number of pages: 507-523
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim felsefesinin merkezine dini yerleştiren ve farklı disipliner alanlarda kazanılan bilgi ve becerilerin İslâmi bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlayan bir eğitim sistemi benimseyen Uluslararası İslâm Üniversitesi trendi hızla yayılmaktadır. Türkiye’de de benzer bir üniversitenin kurumsallaşması çabaları sürmektedir. Bu çalışmada, öncelikle Uluslararası İslâm Üniversitesi trendinin tarihsel alt yapısına değinilmiş, daha sonra da Pakistan İslâmabad Uluslararası İslâm Üniversitesi örneğinden hareketle bu üniversitelerin kuruluş ve yapılanmaları, eğitim-öğretimleri, öğrenci kaynakları, mezunların istihdam alanları, eğitim felsefeleri incelenmiş ve son olarak böyle bir üniversite yapılanmasına neden gerek duyulduğu konusu irdelenmiştir. Disiplinlerarası makro analiz ve kapsamlı yaklaşım esası üzerine temellenen din eksenli bu sistemin, güncel yaşamın sorunlarına pratik dini, insani ve bilimsel çözümler üretmek üzere tasarlandığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

International Islamic University concept places religion to the center of education philosophy. It establishes an education system which introduces İslamic view to the evaluation of knowledge in different disciplines. There are attempts to establish a similar institution in Turkey also. In this study, the history of International Islamic University concept is discussed first, and then the case of Pakistan International Islamic University is investigated in detail. The establishment, educational system, student sources, employment of graduates, educational philosophy and the reason of establishing such an institution are studied in detail. This religious-centered system is based on interdisciplinary macro analysis and comprehensive approach, and it is designed to offer practical, religious, humanistic and scientific solutions for the problems of everyday life.

Keywords