ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ TRENDİ VE BİR ÖRNEK: İSLÂMABAD ULUSLARARASI İSLÂM ÜNİVERSİTESİ
CONCEPT OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY AND A CASE STUDY: INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY ISLAMABAD

Author : M. Nur PAKDEMİRLİ
Number of pages : 507-523

Abstract

Eğitim felsefesinin merkezine dini yerleştiren ve farklı disipliner alanlarda kazanılan bilgi ve becerilerin İslâmi bakış açısıyla değerlendirilmesine olanak sağlayan bir eğitim sistemi benimseyen Uluslararası İslâm Üniversitesi trendi hızla yayılmaktadır. Türkiye’de de benzer bir üniversitenin kurumsallaşması çabaları sürmektedir. Bu çalışmada, öncelikle Uluslararası İslâm Üniversitesi trendinin tarihsel alt yapısına değinilmiş, daha sonra da Pakistan İslâmabad Uluslararası İslâm Üniversitesi örneğinden hareketle bu üniversitelerin kuruluş ve yapılanmaları, eğitim-öğretimleri, öğrenci kaynakları, mezunların istihdam alanları, eğitim felsefeleri incelenmiş ve son olarak böyle bir üniversite yapılanmasına neden gerek duyulduğu konusu irdelenmiştir. Disiplinlerarası makro analiz ve kapsamlı yaklaşım esası üzerine temellenen din eksenli bu sistemin, güncel yaşamın sorunlarına pratik dini, insani ve bilimsel çözümler üretmek üzere tasarlandığı tespit edilmiştir.

Keywords

Uluslararası Üniversite, İslâm Üniversitesi, Bilginin İslâmileştirilmesi

Read:523

Download: 169

Atıf Bulunamadı