“SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ” VE PARİS GÜZEL SANATLAR OKULU “L’ECOLE DES BEAUX-ARTS” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2014-6
Number of pages: 74-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca Fransa ile ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkiler neticesinde, Osmanlı’da eğitim gören bir çok öğrencinin özellikle Paris’e gönderildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılıklı kurulan elçilikler bu ilişkileri pekiştirmiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi, Osmanlı Devleti’nin ilk güzel sanatlar okuludur. 1883 yılı Mart ayında açılan bu okul, eğitim programından yönetmeliklerine, öğrenci alımlarından ders seçimlerine kadar bir çok unsurda kendisine Paris’teki güzel sanatlar okulunu (L’Ecole Des Beaux-Arts) örnek alır. 19. Yüzyılda tüm Avrupalı öğrencilerin okumak için geldikleri bu okul, dönemin Paris’ini sanat merkezi haline getirmiştir. Yurtdışında eğitim gören Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencilerin çoğu, yurda döndükten sonra mektepte hocalık yapmışlardır. Çoğunluğu gördükleri, etkilendikleri akademik ve klasik anlayışı çalışmalarına yansıtmışlardır.

Keywords

Abstract

The Ottoman Empire was established relations with France throughout history. As a result of this relationship, the many students in The Ottoman Empire has been especially sent to Paris to study. In addition, this relationship has strengthened mutual established embassies. School of Fine Arts, the first fine arts school in the Ottoman Empire. This school was opened in March of 1883, the training program regulations, the student aspect, a lot of purchases until the elections of course its fine arts school in Paris (L'Ecole Des Beaux-Arts), is an example. All European students come to the school to read in the 19th century, the era has become the center of Paris, in the arts. After returned home, the most of the students studying in School of Fine Arts were taught in this school. The majority of this students was influenced by academic and classical approach and they have reflected on their Works.

Keywords