UYGUR TÜRKLERİNİN SOSYAL FİKİR TARİHİ

Author:

Year-Number: 2014-5
Number of pages: 609-616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk tarihinde ve sosyal fikrinde önemli yer tutan Uygur Türkleri Gök Türklerin devamı olarak Doğu Türkistan topraklarında yaşamış ve burada yüksek kültür yaratmışlar. Tarihin belli dönemlerinde ve belli siyasi nedenlerden Asya'nın ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerine göç eden Uygurlar hakkında tarihi kaynaklarda hayli bilgiler yansır. Araştırmacılara göre, Uygurların göçebe ve yerleşik hayat süren Karluklara, Hatay devletini kuran Kitan kabilelerine çok güçlü kültürel etkileri olmuştur. Hatta Hatay (yani Liao) devletini kuran kabilenin şöyle Uygurlarla çok yakın kan ve kültür bağlılıkları vardı. Bazı araştırmacılara göre, Uygur Türkleri ilk zamanlarda bugünkü Sarı ırmak nehrinin kuzey bölümünde kalan Gansu, Çingey ve Sensi ülkelerinden başlayarak Tarım nehrinin kuzey kesimlerine kadar olan geniş bir alanda yaşamaktaydılar. Çinlilerin sürekli baskıları sonucu M.Ö. III yüzyılda Mongolustanın Selenge bölgesine çekilmiştiler. Bu dönemlerde Orta Asya'da Büyük Hun İmparatorluğu hüküm sürmekt

Keywords

Abstract

Uighur Turks holds an important place in Turkish history and the social idea as a continuation of the Gokh Turks lived mainly in East Turkestan and have created here high culture. There is considerable information about the historical sources of migrating to various parts of Asia and Europe Uighurs in certain periods of history and obviously for political reasons. According to the researchers, Uighurs have been very strong cultural influence with Karluks settled nomadic life and the Kitan tribes who founded the state of Hatay. There was blood and cultural loyalties very close relations with the Uighur tribes of the Kitan tribes who founded the state of Hatay. According to some researchers, Uighur Turks in the first time lived in a large area of in the northern part of Gansu of today`s Sari Irmak river, starting from Chingey and Sensor countries up to the northern part of the Tarim river. They were taken in a result of constant pressure by the Chinese to the Selenga Mongolust BC I

Keywords